Termeni si Conditii

Folosirea acestui site, implică acceptarea termenilor şi condiţiilor prezentate mai jos. Vă recomandăm să citiţi cu atenţie toţi termenii şi condiţiile în vederea folosirii site-ului în cele mai bune condiţii.

UTILIZATOR
Reprezintă persoana care accesează site-ul, în scopuri private sau profesionale şi care a acceptat TERMENII ŞI CONDIŢIILE prezentului site, îndeplinind astfel toate cerinţele procesului de înregistrare.

UTILIZARE ABUZIVA
Reprezinta utilizarea SITE-ului intr-un mod contrar practicii in domeniu, a reglementarilor si ale legislatiei in vigoare sau in orice alt mod care poate produce prejudicii companiei noastre.

UTILIZAREA SITE-ului
Informaţiile publicate pe site-ul nostru sunt informaţii de interes general despre compania noastră, produsele comercializate de acesta, cât şi alte informaţii considerate de compania noastră ca fiind de interes pentru utilizatori. Informaţiile sunt puse la dispoziţia utilizatorilor în mod gratuit. Compania noastră este deţinătorul tuturor drepturilor de proprietate intelectuală asupra site-ului, respectiv asupra designului şi contentului acestuia. Utilizatorul are obligaţia de a respecta toate drepturile de proprietate intelectuală ale companiei noastre, prevazute de legislaţia în vigoare.
Utilizatorul se obligă să acceseze şi să utilizeze site-ul în scopuri şi prin mijloace care să nu constituie o utilizare abuzivă.

1. Declinarea responsabilităţii
Societatea noastră nu îşi asumă responsabilitatea pentru descrierile produselor prezentate în magazinul virtual. Totuşi s-au depus eforturi mari pentru a minimaliza toate greşelile care pot apărea din editarea electronică sau manuală a informaţiilor prezentate. De asemenea, imaginile sunt prezentate pe site cu titlu de exemplu, iar produsele livrate, pot diferi de imaginile expuse pe site în orice mod, datorită modificării caracteristicilor, design-ului fără notificare prealabilă de către producători. Compania noastră îşi rezervă dreptul să completeze şi să modifice orice informaţie de pe site.

Compania noastră nu răspunde pentru prejudiciile create ca urmare a nefuncţionării site-ului precum şi pentru cele rezultând din imposibilitatea accesării anumitor link-uri publicate pe site.

Valoarea maximă a obligaţiilor Societăţii faţă de orice client în cazul nelivrării sau livrării necorespunzătoare este valoarea sumelor încasate de Societate de la clientul respectiv.

2. Garanţiile şi disponibilitatea produselor
Produsele cumpărate prin intermediul site-ului beneficiează de garanţia obişnuită a fiecarui produs în parte.
Compania noastră NU garantează disponibilitatea în stoc a produselor afişate, motiv pentru care societatea va avea dreptul de a nu livra parţial sau integral o anumită comandă în cazul în care anumite produse nu mai apar în oferta curentă a furnizorului sau nu sunt disponibile din alte motive (lipsa momentană din stoc, epuizarea ediţiei, etc).
În cazul în care preţurile sau alte detalii referitoare la produse au fost afişate greşit, inclusiv din cauza faptului că au fost introduse greşit în baza de date, compania noastră îşi alocă dreptul de a anula livrarea respectivului produs şi de a anunţa clientul în cel mai scurt timp despre eroarea aparută, daca livrarea nu s-a efectuat încă.

3.Autenticitate
Toate produsele sunt originale! Vin însoţite de factură şi chitanţă fiscală, emise de societatea noastră.

4. Frauda
ORICE ÎNCERCARE DE A ACCESA DATELE PERSONALE ALE ALTUI UTILIZATOR SAU DE A MODIFICA CONŢINUTUL SITE-ULUI, SAU DE A AFECTA PERFORMANŢELE SERVERULUI PE CARE RULEAZĂ SITE-UL VA FI CONSIDERATĂ O TENTATIVĂ DE FRAUDARE A SITE-ULUI ŞI VA PUNE ÎN MIŞCARE CERCETAREA PENALĂ ÎMPOTRIVA ACELUIA SAU ACELORA CARE A(U) ÎNCERCAT ACEST FAPT.

DREPTURI DE AUTOR (COPYRIGHT)

Întregul conţinut al site-ului, incluzând imagini, texte, animaţii, programe, scripturi şi orice alte date, este proprietatea companiei noastre şi este protejat conform Legii drepturilor de autor şi legilor privind dreptul de proprietate intelectuală şi industrială. Folosirea fără acordul scris a companiei noastre a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepseşte conform legilor în vigoare.

Pentru raportarea problemelor legate de drepturile de proprietate intelectuală vă rugăm să ne contactaţi, în scris prin completarea unui formular de contact.

5. Litigii
Orice litigiu apărut între Clienţi şi Societate va fi rezolvată prin cale amiabilă. În cazul în care nu s-a reuşit stingerea conflictului pe cale amiabilă, competenţa revine instanţelor de judecată române.

6. Date personale
Informaţiile utilizatorilor site-ului sunt confidenţiale şi vor putea fi folosite numai pentru comunicări comerciale cu partenerii acestuia. Orice date specifice privitoare la situaţia şi starea produselor se pot obţine contactându-ne online, la coordonatele cuprinse în prezentul site.

Pe site-ul nostru, utilizatorul este responsabil pentru toate activităţile care survin prin accesarea contului şi parolei personale. Societatea noastră nu poate fi facută responsabilă pentru erorile survenite în urma neglijenţei utilizatorului privind securitatea şi confidenţialitatea contului şi parolei sale.

Pentru o mai bună înţelegere a acestor clauze, vă rugăm consultaţi şi Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

7. Securitatea datelor personale şi a informaţiilor
Datele personale introduse de către cumpărător vor fi folosite de Societate numai în scopul declarat al acestui site. Informaţiile din formularul de comandă sunt necesare pentru a vă trimite confirmarea comenzilor, livrarea produselor comandate, anunţarea promoţiilor în curs etc., în nici un caz nu vor fi furnizate unei terţe părţi.

Societatea garantează confidenţialitatea anumitor informaţii. Aceste date nu există fizic pe serverele care rulează site-ul,ele fiind accesibile numai de către personalul autorizat al Societăţii prin reţeaua internă. Fiecare utilizator are dreptul de a vedea numai propriile sale date personale pe care le-a introdus.

Site-ul foloseşte măsuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau folosirii greşite a informaţiilor care se află în controlul Societăţii. În cazul pierderii de informaţii cauzate de erori ale softului cu care este conceput şi gazduit site-ului, Societatea nu-şi asumă nici o responsabilitate.

8. Returnarea produselor
Clientul poate solicita returnarea produselor în următoarele situaţii:
1. Coletele prezintă deteriorări severe;
2. Produsele au fost livrate / facturate greşit. Livrarea altor produse decât cele solicitate trebuie semnalată imediat, iar Consumatorul va refuza recepţia. Consumatorul poate solicita returnarea acestuia pentru înlocuire, iar daca produsul nu mai este pe stoc, poate opta pentru înlocuire sau rambursarea integrală a contravalorii. Dacă se agreează înlocuirea cu un produs de o valoare mai mare, va plăti diferenţa, respectiv dacă valoarea este mai mică, va primi o rambursare parţială până la valoarea produsului înlocuitor. Costurile de retur şi de transport pentru produsul înlocuitor, daca este cazul, sunt suportate de client.
3. Produsele prezintă defecte de fabricaţie;
4 Produsele au mărimi eronat comandate de către Client;
5. Consumatorul are dreptul să notifice în scris comerciantului că renunţă la cumparare, fără penalităţi şi fără invocarea unui motiv, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea produsului. De asemenea, în conformitate cu art. 7 alin. 1 din OG 130/2000, Clientul are dreptul de a denunţa unilateral contractul la distanţă, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii produsului/produselor, fără penalităţi şi fără invocarea vreunui motiv. În acest caz, cheltuielile directe de returnare a produselor vor cădea, conform legii, în sarcina Clientului.
6.Dacă se agreează înlocuirea cu un produs de o valoare mai mare, clientul va plăti diferenţa, respectiv dacă valoarea este mai mică, va primi o rambursare parţială până la valoarea produsului înlocuitor. Costurile de retur şi de transport pentru produsul înlocuitor, dacă este cazul, sunt suportate de client.

9. Renunţare la cumpărare
Consumatorul are dreptul să notifice în scris comerciantului ca renunţă la cumparare, fără penalităţi şi fără invocarea unui motiv, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea produsului.
Clientul va putea solicita schimbarea produsului, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii coletului, fără penalităşi şi fără invocarea unui motiv. În cazul solicitării unui alt produs se va achita diferenţa de preţ, dacă produsul este mai scump. În situaţia în care clientul optează pentru un produs mai ieftin, diferenţa de preţ nu se va returna. Compania noastră va trimite produsul solicitat la schimb numai dupa ce Clientul a returnat produsul cumparat iniţial. Rambursarea contravalorii produsului ori, dupa caz, înlocuirea acestuia, se va face în cel mult 30 de zile de la retur. Returnarea banilor ori, dupa caz, înlocuirea produselor fără penalităţi şi fără invocarea unui motiv, se poate efectua în urmatoarele condiţii: în cazul în care produsele au un sigiliu, acesta nu are voie să fie desfăcut – produsul trebuie returnat sigilat; starea produselor achizitionate trebuie să fie la fel ca la primirea lor.

Aceste dispoziţii se aplică conf. O.G. 130/2000, în cazul achiziţionării de produse din acest site folosind tehnicile de comunicare la distanţă. Clientul nu are dreptul să opteze decât o singură dată pentru returnarea/înlocuirea unui produs în condiţiile art 4 alin.1 lit b) din O.G. 130/2000. În toate cazurile returnării/înlocuirii a produselor ca urmare a renunţării la cumpărare, costurile de returnare/înlocuire sunt suportate de către client. Renunţarea la cumpărare în mod repetat va putea fi considerată un abuz.

În funcţie de comportamentul clientului ,compania noastră îşi rezervă dreptul de a îşi selecta clientela.

NOTA: În orice situaţie de returnare a produselor, acestea trebuie să fie în aceeaşi stare, în cutia originală, cu etichetele intacte şi împreuna cu toate documentele care l-au însoţit (factura, certificate de garanţie etc.). În momentul efectuării unei comenzi on line pe site, Clientul declară ca a luat cunoştinţă şi este întru totul de acord cu cele menţionate mai sus. Acceptarea acestor termeni şi condiţii dă naştere unui veritabil contract între parţi, făcând aplicare clauzelor Codului Civil şi Comercial.

10. FRAUDA
Compania noastră nu solicită Clienţilor sau Utilizatorilor săi prin nici un mijloc de comunicare (e-mail / telefonic / SMS / etc) informaţii referitoare la date confidenţiale, conturi/carduri bancare sau parole personale.

Clientul îşi asumă întreaga responsabilitate pentru divulgarea unui terţ a datelor sale confidenţiale.

Compania noastră declină orice responsabilitate, în situaţia în care un client ar fi / este prejudiciat sub orice formă de către un terţ care ar pretinde ca este/reprezintă interesele noastre.

Clientul va informa compania noastră asupra unor asemenea tentative, folosind datele de contact.

Compania noastră nu promovează SPAM-ul. Orice client care a furnizat explicit adresa sa de email pe site poate opta pentru dezactivarea contului de client aferent acestei adrese de e-mail.

Comunicările realizate de către compania noastră prin mijloace electronice de comunicare la distanţă (i.e. e-mail) conţin datele de identificare complete şi conforme ale expeditorului sau legături către acestea, la data transmiterii conţinutului.

Următoarele scopuri atinse sau nu vor fi considerate tentativa de fraudare a Siteului. Compania noastră îşi rezervă dreptul de a pune în mişcare urmărirea penală împotriva aceluia sau acelora care a(u) încercat să, sau a(u) atins acest(e) scop(uri):
de a accesa datele de orice tip ale altui Client prin folosirea unui cont sau prin orice altă metodă.
de a altera sau de a modifica conţinutul Siteului sau orice corespondenţă expediată prin orice modalitate de către Compania noastră către Client
de a afecta performanţele serverului/ serverelor pe care rulează siteul
de a accesa sau de a divulga oricarui terţ care nu are autoritatea legală necesară, conţinutul expediat prin orice mijloc de către compania noastră către Client atunci când acesta nu este destinatarul legitim al conţinutului.

11. Contact
Compania noastră publică pe site datele complete şi corecte de identificare şi contactare de către Client sau Membru

Prin utilizarea formularului de contact sau al serviciului prezent pe site, Membrul sau Clientul permite companiei noastre să îl contacteze prin orice mijloc disponibil incluzând şi mijloacele electronice.

Completarea parţială sau integrală a formularului de contact şi trimiterea acestuia nu reprezintă în nici un fel un angajament din partea companiei noastre de a contacta Membrul sau Clientul.

Accesarea site-ului, folosirea informaţiilor prezentate în cadrul acestuia, vizitarea paginilor sau trimiterea de e-mail-uri sau notificări adresate companiei noastre se realizează în mod electronic, telefonic, sau orice alt mod de comunicare disponibil Membrului sau Clientului şi compania noastră, considerându-se astfel ca acesta consimte primirea notificărilor din partea companiei noastreîn modalitate electronică şi/sau telefonică, incluzând şi comunicări prin e-mail sau prin anunţuri pe site.

Compania noastră îşi rezervă dreptul de a nu răspunde tuturor solicitărilor de orice natură, primite prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc).

12. Newsletter şi alerte
În momentul în care, Membrul sau Clientul îşi crează un Cont pe Site, acceptând Termenii şi Condiţiile site-ului, acesta are dreptul de a-şi exprima sau nu acordul cu privire la primirea de newslettere şi/sau alerte din partea companiei noastre.

Datele preluate de la Membru în scopul expedierii newslettere-lor şi/sau alertelor, pot şi vor fi folosite de către compania noastră în limitele Politicii de confidenţialitate.

Renunţarea la primirea newslettere-lor şi/sau alertelor de către Membru sau Client se poate face în orice moment:
Folosind legătura special destinată din cadrul oricaror newslettere şi/sau alerte primite.
Prin modificarea acceptului sau de a primi newslettere şi/sau alerte şi folosind pagini din zonele restricţionate, prin folosirea Contului.
Prin contactarea companiei noastre, conform cu informaţiile de contactare, şi fără nicio obligaţie ulterioară a vreunei părţi faţă de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese.
Renunţarea la primirea newslettere-lor şi/sau alertelor nu implică renunţarea la acceptul dat pentru document.

Compania noastră îşi rezervă dreptul de a selecţiona persoanele cărora le va trimite newslettere şi/sau alerte cât şi dreptul de a elimina din baza sa de date orice Membru sau Client care şi-a exprimat anterior consimţământul de a primi newslettere şi/sau alerte, fără nici un angajament ulterior din partea companiei noastre, sau a vreunei notificări prealabile a acestuia.

Compania noastră nu va include în newslettere şi/sau alerte transmise Membrului sau Clientului, nici un alt fel de material publicitar sub forma de conţinut care să facă referire la vreun terţ care nu este partener al companiei noastre, la momentul expedierii newslettere-lor şi/sau alertelor.

13. Politica de confidenţialitate
Compania noastră colectează date cu caracter personal şi date cu caracter special (CNP), pe paginile Siteurilor sale, numai cu acordul voluntar al Membrului sau al Clientului, în urmatoarele scopuri:

– validarea, expedierea şi facturarea comenzilor către acesta;
– rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă sau un contract, la serviciile sau produsele achizitionate de către acesta;
– pentru a asigura accesul acestuia la serviciu;
– trimiterea de newslettere şi/sau alerte periodice, în format exclusiv electronic;
– contactarea acestuia, la cererea sa voluntară;
– contactarea acestuia, în chestiuni de Relaţii cu Clienţii;
– scopuri statistice.

Pentru crearea contului, Codul Numeric Personal este obligatoriu numai pentru Membrii sau Clienţii persoane impozabile în sensul Codului Fiscal art. 155 lit. f).

Prin crearea Contului, fiecare Membru sau Client şi-a exprimat consimţământul ca compania noastră să colecteze şi să adminstreze datele acestuia cu caracter personal, în condiţiile şi cu respectarea prevederilor Legii 677/2001.

Dreptul de acces la date
Oricare Membru sau Client, are dreptul de a obţine de la compania noastră, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care îl privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta.

Dreptul de intervenţie asupra datelor
Oricare Membru sau Client are dreptul de a obţine de la compania noastră, printr-o cerere scrisă, semnată si datată, în mod gratuit:
– dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte; unui formular de contact
– dupa caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii;

14. Feedback
În cazul în care există întrebări sau sugestii în legatură cu compania noastră, vă rugăm să ne contactaţi prin completarea unui formular de contact
Orice comentarii, întrebari, feedback, idei, sugestii sau alte comunicări sau informaţii despre sau referitoare la site-ul nympha.ro, funcţionalitatea sau îmbunătăţirea acestuia vor rămâne proprietatea companiei noastre.